Introductie

Onderzoek naar kanker: Introductie

 

Onderzoek naar kanker betreft verschillende aspecten:

  1. De erfelijke achtergrond
  2. Verbetering van de diagnostiek
  3. Inzicht in het gedrag van tumoren
  4. Betere behandeling.

 

Op al deze terreinen is de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren actief, in samenwerking met binnen- en buitenlandse instituten. Veel wordt geleerd uit de analyse van gegevens verkregen bij het normale diergeneeskundig onderzoek, de resultaten van weefselonderzoek en het vervolgen van de patiënt tijdens en na de behandeling. Dit wordt aangevuld met analyse van weefsels verkregen bij operatie, of – indien de tumor een dodelijk karakter heeft en toestemming is verleend -, na euthanasie bij autopsie. Deze analyse kan bijvoorbeeld weefselkweek, of (bijvoorbeeld) genanalyse inhouden.

De diersoorten waar onderzoek bij wordt gedaan zijn bijvoorbeeld de hond en de kat, maar ook bijzondere dieren zoals het konijn en het fret. In een aantal gevallen kan de eigenaar gevraagd worden om de afname van wat extra bloed uit het betreffende dier toe te staan, dit zal echter uitsluitend gebeuren na toestemming van de betreffende eigenaar. Ook wanneer nieuwe behandelingsmethoden in zogenaamde experimentele trials worden onderzocht, gelden strenge voorwaarden. Er moet een gedegen voorstel worden gedaan bij de wetenschappelijke commissie, die, indien akkoord, ook het voorstel toetst op ethische aspecten. Welke patiënten komen in aanmerking voor het participeren aan een experimentele trial? En wat zou een reden zijn hieraan mee te werken? Feit is, dat als men het sterke vermoeden heeft dat een bepaalde behandeling tot een verbetering van de levenskwaliteit van een patiënt zal leiden, dat dit nog niet met 100% zekerheid gezegd kan worden.Bij patiënten waar geen goede andere behandeling voorhanden is, zal met minimaal risico voor ongewenste bijwerkingen en na uitvoerige uitleg aan de eigenaar en verkregen instemming, deelname aan een experimentele trial in aanmerking komen.

Verdere uitleg over alle lopende onderzoeken en eventuele trials wordt gegeven in de volgende webpagina’s.

 

 

© Copyright 2013,  Kanker Onderzoek bij Dieren      Contact Ons    Sitemap